شب نوشت دوشنبه 9 شهریور 94

دیروقت است و صبح زود باید از خواب برخیزم و از این روی اندک می نویسم...

سخن از تغییرات 180 درجه ای برخی افراد است که امروز یک چیز می گویند و فردا چیز دیگری درست در نقطه مقابل آن و به راستی چه چیز می تواند یک انسان را تا به این حد دچار تغییر کند جز حب شهرت و مقام و مریدان فراوان؟!

ای کاش همه و به خصوص شخص خودم به سان آن فردی که امشب با او صحبت می کردم و البته هیچ ادعایی هم ندارد فکر و عمل می کردیم که می گفت «برای من مهم نیست که قرار است چه کاره شوم و یا به کجا برسم، تنها مهم است که باید اول خودم را بسازم و بعد در هر جا که قرار گرفتم، چه مدیر جایی باشم و چه رفتگر شهرداری، قدمی در راستای پیشبرد اهداف اسلام و خدمت به اسلام بردارم،

و به راستی که چقدر عقب مانده ایم از تفکرات اصیل اسلامی و انقلابی....

/ 0 نظر / 72 بازدید