# شهید_دوران

شهید دوران،مردی برای تمام دوران ها

تاریخ تولد :۱۳۲۹                                                             تاریخ شهادت : ۳۰/تیر/۱۳۶۱محل تولد :فارس /شیرازطول مدت حیات :32                             محل شهادت :بغدادمزار شهید :شیراز سال ۱۳۲۹ ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 8 بازدید